A Médiatanács 1110/2021. (X. 26.) számú döntése

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett M1 állandó megnevezésű, közszolgálati médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 17-én 17:17:19 és 17:57:43 óra között közzétett „Most” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdése c) pontjának vélelmezett megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2021. október 26.

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) bekezdésének összesen nyolc, valamint a 10. § (1) bekezdése c) pontjának összesen hét alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában a M1 állandó megnevezésű, közszolgálati médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 17-én 17:17:19 és 17:57:43 óra között sugárzott és hét alkalommal megismételt „Most” című műsorszámmal kapcsolatban.

A Médiatanács kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy a végzés közlését követő 10 napon belül elektronikus úton terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban.