A Médiatanács 1111/2021. (X. 26.) számú döntése

Az RTL Csoport több médiaszolgáltatásán sugárzott „Több köt össze” társadalmi célú reklámot kifogásoló bejelentés

Hatósági döntés dátuma: 2021. október 26.

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával közigazgatási hatósági eljárást indít az M-RTL Zrt. médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 203. §. 64. pontjában, valamint a 32. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés 2021. június 24. és július 24. között, összesen százhat (106) alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát.