A Médiatanács 1112/2021. (X. 26.) számú döntése

A Progress Média Hungary Kft. által üzemeltetett Pesti TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. április 14-én és 21-én sugárzott „Ki ette meg a misszionáriust?, valamint az április 21-én közzétett „Politikai hobbista” című - a pestitv.pestisracok.hu címen elérhető Pesti TV állandó megnevezésű lekérhető médiaszolgáltatáson is megtekinthető - műsorszámokat kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1) és a 17. § (2) bekezdés, valamint az Mttv. 9. § (5) és (6) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c)-d) pont érvényesülésének vizsgálata]

Hatósági döntés dátuma: 2021. október 26.

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít közigazgatási hatósági eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdése szerint hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt.