A Médiatanács 1122/2021. (XI. 2.) számú döntése

A Karc FM Média Kft. médiaszolgáltató kérelmének visszavonása (Kecskemét 97,7 MHz)

Hatósági döntés dátuma: 2021. november 2.

A Médiatanács a Karc FM Média Kft. Kecskemét 97,7 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében 2021. szeptember 2-án érkezett kérelme alapján indult hatósági eljárást az Ákr. 47. § (1) bekezdésének e) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató 2021. október 27-én a kérelmét visszavonta.