A Médiatanács 1128/2021. (XI. 2.) számú döntése

A Médiatanács 163/2021. (III. 2.) számú végzésével indított közigazgatási hatósági eljárás folytatása

Hatósági döntés dátuma: 2021. november 2.

A Médiatanács az MN/31406/2020. számon folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárás felfüggesztését a Kúria Kf.VII.40.749/2021/4. számú ítéletében foglaltakra tekintettel megszünteti, és az eljárást folytatja.