A Médiatanács 1182/2021. (XI. 16.) számú döntése

A FRISS MÉDIA Kft. által üzemeltetett Friss FM állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Kisvárda 93,4 MHz) közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. augusztus 9-15. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2021. november 16.

A Médiatanács megállapítja, hogy a FRISS MÉDIA Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Friss FM állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Kisvárda 93,4 MHz) közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. augusztus 9-15. közötti működése során megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezést, amely jogsértések miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 10.000,- Ft bírsággal sújtja.