A Médiatanács 1185/2021. (XI. 16.) számú döntése

A Global Post Hun Kft. által kiadott Pesti Hírlap elnevezésű nyomtatott sajtótermék 2021. szeptember 6-ai lapszámát kifogásoló bejelentés [az Smtv. 19. § (3) bekezdés érvényesülésének vizsgálata]

Hatósági döntés dátuma: 2021. november 16.

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít közigazgatási hatósági eljárást és döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdése alapján hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt, valamint a hatósági ellenőrzés eredményéről a Médiatartalom-szolgáltatót.