Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – CM/26320-3/2021. számú határozat: 37. sz. főút 8+444 - 27+182 km szelvények közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat megerősítése 2x2 forgalmi sáv kiépítésével - G1.4 HÍRKÖZLÉS - PR-Telecom Zrt. tulajdonú távközlési hálózat kiváltás építési engedélyezési ügye

Közzétéve: 2021. november 23.

Iktatószám: CM/26320-3/2021
Tárgy: 37. sz. főút 8+444 - 27+182 km szelvények közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat megerősítése 2x2 forgalmi sáv kiépítésével - G1.4 HÍRKÖZLÉS - PR-Telecom Zrt. tulajdonú távközlési hálózat kiváltás építési engedélyezési ügye
Ügyintéző: Mezeiné Galuska Judit
Tel.: 46/555-522

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

HIRDETMÉNY

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021. november 23. napján kelt, CM/26320-2/2021 számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2021. november 23.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CM/26320/2021 37. sz. főút 8+444 - 27+182 km szelvények közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat megerősítése 2x2 forgalmi sáv kiépítésével - G1.4 HÍRKÖZLÉS - PR-Telecom Zrt. tulajdonú távközlési hálózat kiváltás építési engedélyezési ügye Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021. november 23. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 46/555-522 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az eljárás tárgya az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012 (XII. 6.) 1. sz. mellékletének 1.2.25. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), hirdetőtábláján is.

Miskolc, 2021. november 23.

Pap-Tóth Tamás
hatósági irodavezető-helyettes

Kifüggesztés napja: 2021. november 23.
Levétel napja: 2021. november 29.