Értesítés építési engedély megadásáról – CM/26447-5/2021. számú határozat: Távközlési antennatartó acél torony – BZ16412 Szirmabesenyő külterület hrsz.: 012/3 építési engedélyezése

Közzétéve: 2021. november 23.

Iktatószám: CM/26447-5/2021.
Tárgy: Távközlési antennatartó acél torony – BZ16412 Szirmabesenyő külterület
hrsz.: 012/3 elektronikus hírközlési építmény engedélyezési eljárás megindulásáról  
HIRDETMÉNY
Ügyintéző: Bajtainé dr. Réthy Zsófia
Tel.: 46/555 - 523
E-mail: rethy.zsofia@nmhh.hu

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

HIRDETMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket a tárgyi közigazgatási eljárás megindulásáról.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CM/26447/2021. Távközlési antennatartó acél torony – BZ16412 Szirmabesenyő külterület hrsz.: 012/3 építési engedélyezése DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 46/555-523 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Tárgyi beruházás a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 484/2017. (XII.28.) Korm. rendelet (R.) 1. §-a és 1. számú mellékletének 1. pontja alapján kiemelt jelentőségű ügy.

A Hatóság az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntést hirdetményi úton közli.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) hirdetőtábláján is.

Miskolc, 2021. november 23.

 

Pap-Tóth Tamás
hatósági irodavezető-helyettes

Kifüggesztés napja: 2021. november 23.

Levétel napja: 2021. november 29.