Értesítés építési engedély megadásáról – CM/26993-2/2021. számú határozat: Távközlési antennatartó acél torony BZ17643 BOLDVA DIGI TORONY kódnevű, 3794 Boldva, külterület, hrsz.: 016/25.

Közzétéve: 2021. november 23.

Iktatószám: CM/26993-2/2021.
Tárgy: Távközlési antennatartó acél torony BZ17643 BOLDVA DIGI TORONY kódnevű, 3794 Boldva, külterület, hrsz.: 016/25. elektronikus hírközlési építmény engedélyezési eljárás megindulásáról  
HIRDETMÉNY
Ügyintéző: Kormosné dr. Kriston Ildikó
Tel.: 46/555 - 513
E-mail: kriston.ildiko@nmhh.hu

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

HIRDETMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket a tárgyi közigazgatási eljárás megindulásáról.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CM/26993/2021. Távközlési antennatartó acél torony BZ17643 BOLDVA DIGI TORONY kódnevű, 3794 Boldva, külterület, hrsz.: 016/25. építési engedélyezése DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 46/555-513 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Tárgyi beruházás a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 484/2017. (XII.28.) Korm. rendelet (R.) 1. §-a és 1. számú mellékletének 1. pontja alapján kiemelt jelentőségű ügy.

A Hatóság az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntést hirdetményi úton közli.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) hirdetőtábláján is.

Miskolc, 2021. november 23.

 

Pap-Tóth Tamás
hatósági irodavezető-helyettes

Kifüggesztés napja: 2021. november 23.

Levétel napja: 2021. november 29.