Értesítés építési engedély megadásáról - EE/22371-7/2021. számú határozat: Bp. Keleti pu. - Kőbánya felső állomás 3. vágány létesítése. G11. Távközlés, Invitech ICT Services Kft. (10+85-22+53) Kiviteli terv

Közzétéve: 2021. november 24.

Iktatószám: EE/22371-8/2021.
Tárgy: építési engedély
Ügyintéző: dr. Bálint Erik
Telefon: (1) 457-7350
Készült: 2021. november 23.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

HIRDETMÉNY

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a
2021. november 23. napján kelt, EE/22371-7/2021. számú határozattal az építési engedélyt  megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2021. november 24.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala EE/22371/2021. Bp. Keleti pu. - Kőbánya felső állomás 3. vágány létesítése. G11. Távközlés, Invitech ICT Services Kft. (10+85-22+53) Kiviteli terv NIF Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint elsőfokú építési hatóság a fentiek szerint döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés e) pontja alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény megtalálható a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.