Értesítés építési engedély megadásáról – CE/26568-3/2021. számú határozat: KEY TELECOM SZIP Tiszakécskei járás optikai összekötő hálózat fejlesztés Lakitelek - Tiszaug viszonylat 2/B. ütem

Közzétéve: 2021. november 24.

Iktatószám: CE/26568-3/2021.
Tárgy: Hirdetmény
Ügyintéző: Dr. Báló-Takács Ágnes
Tel.: 06-62/568-300

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény építési engedélyezési ügyében.

HIRDETMÉNY

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket a KEY TELECOM SZIP Tiszakécskei járás optikai összekötő hálózat fejlesztés Lakitelek - Tiszaug viszonylat 2/B. ütem elektronikus hírközlési építmény építése tárgyú hatósági eljárás megindulásáról.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CE/26568/2021. KEY TELECOM SZIP Tiszakécskei járás optikai összekötő hálózat fejlesztés Lakitelek - Tiszaug viszonylat 2/B. ütem Key Telecom Kft. (1043 Budapest, Lórántffy Zs. u. 15/B.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Irodában
(6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.) hivatali időben, előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntést hirdetményi úton közli.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda hirdetőtábláján is.

Szeged, 2021. november 23.

Szabó Tibor
hatósági irodavezető

Kifüggesztés napja: 2021.11.24.
Levétel napja: 2021.11.30.