Értesítés építési engedély megadásáról - EE/27007-2/2021. számú határozat: M090 Felsőzsolca-Hidasnémeti OH szakasz Ongaújfalú Bázisállomás Hrsz 0184 GSM-R2 Projekt keretén belül 36m magas antenna 312875 EOVY 789092

Közzétéve: 2021. november 24.

Iktatószám: EE/27007-3/2021
Tárgy: HIRDETMÉNY
Ügyintéző: Iván Károly
Tel.: 468-0580
Készült: 2021. november 24.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

HIRDETMÉNY

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021. november 24. napján kelt, EE/27007/2021. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2021. november 24.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5 nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala EE/27007/2021 M090 Felsőzsolca-Hidasnémeti OH szakasz Ongaújfalú Bázisállomás Hrsz 0184 GSM-R2 Projekt keretén belül 36m magas antenna 312875 EOVY 789092 elektronikus hírközlési építmény építése GSMRI-Konzorcium_i-Cell Mobilsoft Zrt. (1143 Budapest, Hungária köz 5.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021. november 24 napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya

A döntésbe a Építményengedélyezési osztály 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. ügyfélszolgálati időben a 1 468-0580 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Ügyfélszolgálati és Tájékoztatási Osztály (1133 Budapest, Visegrádi utca 106.) hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu).

Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság főigazgatója nevében és megbízásából Budapest-en, az elektronikus aláírás szerinti időpontban”

Kifüggesztés napja: 2021. november 24.

Levétel napja: 2021. november 29.