Értesítés használatbavételi engedély megadásáról - EE/23014-7/2021. számú határozat: PE15546 "Központ" kódnevű Digi Kft. 30,0 m magas rácsos acélszerkezetű antennatartó szerkezet (Szigethalom, Sport u. hrsz:549)

Közzétéve: 2021. november 29.

Iktatószám: EE/23014-8/2021
Tárgy: Hirdetmény
Készült: 2021. 11. 26.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

HIRDETMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021. november 26. napján kelt, EE/23014-7/2021 számú határozattal a(z) használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2021.11.29.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala EE/23014/2021 PE15546 "Központ" kódnevű Digi Kft. 30,0 m magas rácsos acélszerkezetű antennatartó szerkezet (Szigethalom, Sport u. hrsz:549) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.)

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Építményengedélyezési Osztályon (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) hivatali időben, a 14680757 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton közli.

A (2) bekezdés alapján a döntés közlésének napja - a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.