Értesítés építési engedélyezési eljárás lezárásáról – CD/22976-10/2021. számú határozat: Polgár település, 097/17 hrsz. HB16100 Újtelep kódnevű - Távközlési antennatartó acél torony építés

Közzétéve: 2021. november 30.

Iktatószám: CD/22976-10/2021.
Tárgy: HIRDETMÉNY „Polgár település, HB16100 Újtelep kódnevű - Távközlési antennatartó acél torony építés” használatbavételi engedélyezési eljárásának lezárása.                          
Ügyintéző: Szabó Attila
Email: debrecen@nmhh.hu

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

H I R D E T M É N Y

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021. november 29. napján kelt, CD/22976-9/2021. számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2021. november 30.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CD/22976/2021. Polgár település, 097/17 hrsz. HB16100 Újtelep kódnevű - Távközlési antennatartó acél torony építés DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021. november 29. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Debreceni Hatósági Iroda Ügyfélszolgálatán (4025. Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00) előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1), bekezdés c) pontja alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése szerint történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025. Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu).

Debrecen, 2021. november 30.

Németh József
hatósági irodavezető