A Médiatanács 1211/2021. (XI. 30.) számú döntése

A Manna Vision Kft. által üzemeltetett Manna FM állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 98,6 MHz) közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. augusztus 2-8. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2021. november 30.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Manna Vision Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Manna FM állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 98,6 MHz) közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. augusztus 2-8. közötti működése során megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezést, amely jogsértések miatt az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.

A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Manna FM állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 98,6 MHz) közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. augusztus 2-8. közötti működése során nem sértette meg az ismétlések napi arányaira vonatkozó szerződéses kötelezettségét.