Értesítés építési engedély megadásáról – CM/23493-18/2021. számú határozat: Onga településen hrsz.: 733/2. ingatlanon BZ16950 ONGA DIGI TORONY kódnevű, 30 m-es távközlési antennatartó acéltorony -használatbavételi engedélyezési ügye

Közzétéve: 2021. december 7.

Iktatószám: CM/23493-18/2021.
Tárgy: Onga településen hrsz.: 733/2. ingatlanon BZ16950 ONGA DIGI TORONY kódnevű, 30 m-es távközlési antennatartó acéltorony -használatbavételi engedélyezési ügye
Ügyintéző: Mérész István
Tel.: 46/555-520

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

HIRDETMÉNY

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021. december 7. napján kelt, CM/23493-17/2021 számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2021. december 7.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CM/23493/2021 Onga településen hrsz.: 733/2. ingatlanon BZ16950 ONGA DIGI TORONY kódnevű, 30 m-es távközlési antennatartó acéltorony -használatbavételi engedélyezési ügye DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021. december 7. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 46/555-520 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Tárgyi beruházás a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 484/2017. (XII.28.) Korm. rendelet (R.) 1. §-a és 1. számú mellékletének 1. pontja alapján kiemelt jelentőségű ügy.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), hirdetőtábláján is.

Miskolc, 2021. december 7.

Pap-Tóth Tamás
hatósági irodavezető-helyettes

Kifüggesztés napja: 2021. december 7.

Levétel napja: 2021. december 13.