Értesítés építési engedély megadásáról – CE/27527-3/2021. számú határozat: Bélmegyer FTTH optikai hálózat

Közzétéve: 2021. december 7.

Iktatószám: CE/27527-3/2021.
Tárgy:  Hirdetmény
Ügyintéző: dr. Nemenz András
Telefon: 62/568-300

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanokon tervezett elektronikus hírközlési építmény építési engedélyezési ügyében.

HIRDETMÉNY

A Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket az INVITEL Távközlési Zrt (1134 Budapest, Váci út 37.), Bélmegyer FTTH optikai hálózat tárgyú hatósági építési engedélyezési eljárás megindulásáról.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CE/27527/2021. Bélmegyer FTTH optikai hálózat Invitel Távközlési Zrt. (1134 Budapest, Váci út 37.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Irodában
(6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.) hivatali időben, a fenti telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Jelen eljárásban a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság az általa meghozott döntéseket - a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton közli.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda hirdetőtábláján is.

Szeged, 2021. december 6.

Szabó Tibor
hatósági irodavezető

Kifüggesztés napja: 2021.12.07.

Levétel napja: 2021.12.13.