A Médiatanács 1225/2021. (XII. 7.) számú döntése

A Kalocsa 94,5 MHz helyi vételkörzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. július 30-án közzétett pályázati felhívással indított pályázati eljárásban nyertes Katolikus Rádió Zrt. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2021. december 7.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Kalocsa 94,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. március 31. napjától történő használatára 2021. július 30-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 1121/2021. (XI. 2.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Katolikus Rádió Zrt. és a 22374‑4/2021. számú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése és 64. § (4) bekezdése valamint a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés (szerződésmódosítás) megkötését kezdeményezi a Katolikus Rádió Zrt.-vel a Kalocsa 94,5 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használata tekintetében, a Katolikus Rádió Zrt. 2021. szeptember 29-én benyújtott pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően, a Katolikus Rádió Zrt. Cece 91,6 MHz + Tihany 97,6 MHz + Székesfehérvár 96,1 MHz + Kiskőrös 91,7 MHz + Mór 89,0 MHz + Szekszárd 102,5 MHz rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítéseként 2022. március 31. napjától.