A Médiatanács 1230/2021. (XII. 7.) számú döntése

A Budapest 102,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. szeptember 8-án közzétett pályázati felhívással indított pályázati eljárásban nyertes Katolikus Rádió Zrt. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2021. december 7.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Budapest 102,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárásban az 1202/2021. (XI. 30.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Katolikus Rádió Zrt., és 23745‑6/2021. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a Katolikus Rádió Zrt.-vel a Budapest 102,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében, a Katolikus Rádió Zrt. 2021. október 18-án benyújtott pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően.