A Médiatanács 1233/2021. (XII. 7.) számú döntése

A Dunakanyar Rádió Kft. (Vác 94,1 MHz – Dunakanyar Rádió) médiaszolgáltatóval szemben a Médiatanács 1102/2021. (X. 26.) számú döntése alapján indított óvadék rendelkezésre állásának vizsgálatára irányuló hatósági eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2021. december 7.

A Médiatanács – az előterjesztés mellékletét képző határozatban foglaltak szerint – a Dunakanyar Rádió Kft. helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatóval szemben, a Vác 94,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozó hatósági szerződés szerinti óvadék rendelkezésre állásának vizsgálatára irányuló, 1102/2021. (X. 26.) számú végzésével hivatalból indított eljárásban a médiaszolgáltató hatósági szerződését az óvadéknyújtási kötelezettség megszegése miatt, a hatósági szerződése 8.7.8. pontja alapján felmondja.