A Médiatanács 1241/2021. (XII. 7.) számú döntése

A Hegyvidék Média Kft. által üzemeltetett Hegyvidék Televízió állandó megnevezésű közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2021. szeptember 24-30. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének vélelmezett megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2021. december 7.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Hegyvidék Média Kft. médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a Hegyvidék Televízió állandó megnevezésű közösségi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 25-én 15:19:42-15:43:40 óra között sugárzott, valamint 2021. szeptember 26-án 23:21:47-23:45:45 óra között, 28-án 22:19:03-22:43:02 óra között, valamint 29-én 3:35:22-3:59:20 és 13:41:44-14:05:42 óra között megismételt „ÉPI-TECH Magazin” című műsorszámmal összesen öt alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.

A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a Hegyvidék Televízió állandó megnevezésű közösségi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 25-én 15:19:42-15:43:40 óra között sugárzott, valamint 2021. szeptember 26-án 23:21:47-23:45:45 óra között, 28-án 22:19:03-22:43:02 óra között, valamint 29-én 3:35:22-3:59:20 és 13:41:44-14:05:42 óra között megismételt „ÉPI-TECH Magazin” című műsorszámmal nem sértette meg az Mttv. 31. § (1) bekezdése b) pontjában foglalt rendelkezést.