Ajka 93,2 MHz – a Médiatanács 1116/2021. (XI. 2.) számú határozata alapján pályáztatásra kerülő médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve

Közzétéve: 2021. december 20.

A Médiatanács 1116/2021. (XI. 2.) számú határozata értelmében kidolgozott és az NMHH ügyfélszolgálatán 2021. december 20. és 2022. január 3. napja között közzétett médiaszolgáltatási lehetőség főbb paraméterei:

A Győr 88,1 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve
sTelephelyFv (MHz)ERP max (kW)Heff max (m)Becsült elvi ellátottság- sztereó - (fő)Becsült elvi ellátottság - sztereó - (km)PAKorlátozás*
.…..°-…...°/dB
Telepítési feltételek**
1. Ajka 93,2 302 80 31.000 3 – 9 V ND - A nemzetközileg koordinált adótelephely: 17°32’36”; 47°06’07”

Megjegyzések:

  1. ERP max: Az effektív kisugározható teljesítmény maximális értéke (Wattban)
  2. Heff max: Az effektív antennamagasság maximális értéke (méterben)
  3. P: polarizáció, H: horizontális, V: vertikális
  4. A: antenna karakterisztika, ND: körsugárzó, D: irányított antennarendszer
  5. * A részletes adatok a rádióengedélyezési eljárás keretében, a besugárzási terv készítéséhez szükséges adatszolgáltatásban kerülnek megadásra.
  6. ** A becsült számított ellátottság a nemzetközileg koordinált adótelephely és sugárzási paraméterek figyelembe vételével került meghatározásra.

A Médiaszolgáltató a megadottól eltérő telephelyen és sugárzási jellemzőkkel is megvalósíthatja a műsorszóró szolgáltatást, azonban a frekvenciakijelölési határozat és rádióengedély kiadásának feltétele, hogy a tervezett telephelyen megvalósítandó sugárzási paraméterekkel teljesüljenek a hatóság által kiadott tervezési adatszolgáltatási határozatban előírt feltételek, és a vételkörzet eltérés nem haladja meg a pályázati felhívásban megadott mértéket.