A Médiatanács 1257/2021. (XII. 14.) számú döntése

A Győr 88,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. október 8-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2021. december 14.

  1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján és hirdetményi úton 2021. október 8-án közzétett, a Győr 88,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. május 1. napjától történő közösségi jellegű használatára megindított pályázati eljárás eredményes.
  2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Győr 88,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárás nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.12.3.4. pontja alapján a Karc FM Média Kft. pályázó.
  3. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. Győr 88,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el.
  4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Karc FM Média Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárást.
  5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.