A Médiatanács 1261/2021. (XII. 14.) számú döntése

A Dunaújváros 99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. július 30-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2021. december 14.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Dunaújváros 99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. május 1. napjától történő használatára 2021. július 30-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 1178/2021. (XI. 16.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Karc FM Média Kft., és a 22120‑8/2021. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése, 64. § (4) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján hatósági szerződés (szerződésmódosítás) megkötését kezdeményezi a Karc FM Média Kft.-vel, a pályázati ajánlatban foglaltaknak megfelelően a Dunaújváros 99,1 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használata tekintetében, egyúttal jóváhagyva a Karc FM Média Kft. Budapest 95,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítését a Dunaújváros 99,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultsággal.