A Médiatanács 1262/2021. (XII. 14.) számú döntése

A Tatabánya 107,0 MHz helyi vételkörzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. július 30-án közzétett pályázati felhívással indított pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2021. december 14.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Tatabánya 107,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. május 1. napjától történő használatára 2021. július 30-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban az 1177/2021. (XI. 16.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Karc FM Média Kft. és a 21512‑8/2021. számú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése és 64. § (4) bekezdése valamint a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés (szerződésmódosítás) megkötését kezdeményezi a Karc FM Média Kft.-vel,a 2021. szeptember 20-án benyújtott pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően, a Tatabánya 107,0 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használata tekintetében, jóváhagyva a Karc FM Média Kft. Budapest 95,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítését a Tatabánya 107,0 MHz médiaszolgáltatási jogosultsággal.