Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – CE/26878-22/2021. számú határozat: GINOP-3.4.3-VEKOP-15 Csoport-4. Alcsoport-4 Tiszán-Túli Régió – Orosháza települést lefedő hálózat

Közzétéve: 2022. január 12.

Iktatószám: CE/26878-22/2021.
Tárgy: HIRDETMÉNY
Ügyintéző: Gárgyán Anikó

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

HIRDETMÉNY

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021. 12. 20. napján kelt, CE/26878-16/2021. számú használatbavételi engedély határozat a CE/26878-21/2021. számú határozattal kijavításra került.

A kifüggesztés dátuma: 2022. 01. 12.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CE/26878/2021. GINOP-3.4.3-VEKOP-15 Csoport-4. Alcsoport-4 Tiszán-Túli Régió – Orosháza települést lefedő hálózat AH NET Távközlési Szolgáltató Zrt (névváltozás előtt: MVM Net Távközlési Szolgáltató Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2022. 01. 11. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Szegedi Hatósági Iroda (6721, Szeged, Csongrádi sgt. 15.) ügyfélszolgálati időben a +3662/568-300 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Szegedi Hatósági Iroda (6721, Szeged, Csongrádi sgt. 15.) hirdetőtábláján is.

Szeged, 2022. 01. 11.

Szabó Tibor
hatósági irodavezető

Kifüggesztés napja: 2022. 01. 12.
Levétel napja: 2022. 01. 18.