A Médiatanács 3/2022. (I. 11.) számú döntése

A REZSI2022 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról

Hatósági döntés dátuma: 2022. január 11.

1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2022. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2022 pályázati eljárásban beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket választja meg:

REZSI2022
dr. Őszy Tamás
dr. Kollai Márk
dr. Lupkovics Gábor
dr. Rékási Róbert Pál
Vas Imre

A Médiatanács a REZSI2022 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére dr. Őszy Tamást választja meg.

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2022. január 11-étől 2022. augusztus 31-éig tart.

2.
A Médiatanács az elnök és a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 350.000 Ft-ban állapítja meg.

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15 munkanapon belül kerül kifizetésre.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Irodájának vezetőjét, hogy

  1. döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat,
  2. a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak szerint kösse meg,
  3. 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság összetételének honlapon történő közzétételéről.