A Médiatanács 4/2022. (I. 11.) számú döntése

A RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás negyedik fordulójában a bírálóbizottság összetételének módosításáról

Hatósági döntés dátuma: 2022. január 11.

1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárásban a beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság elnöki tisztségét betöltő dr. Kamondi Mónikával fennálló megbízási szerződést felmondja.

2.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás negyedik fordulójában beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság elnökévé Jenik Pétert megválasztja.

3.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás negyedik fordulójában beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává dr. Kéringer Szabolcsot megválasztja.

4.
A bírálóbizottsági elnök és tag megbízatásának időbeli hatálya 2022. január 11-től 2022. március 31-éig tart.

5.
A Médiatanács a bírálóbizottsági elnök megbízási díját a negyedik fordulóban feladatvégzés esetén bruttó 450.000 Ft-ban állapítja meg.

6.
A Médiatanács a bírálóbizottsági tag megbízási díját a negyedik fordulóban feladatvégzés esetén bruttó 400.000 Ft-ban állapítja meg.

A bírálóbizottsági elnök és tag megbízási díja a negyedik forduló teljesítés igazolását követő 15 munkanapon belül kerül kifizetésre.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Irodájának vezetőjét, hogy

  • a dr. Kamondi Mónikával fennálló megbízási szerződést mondja fel,
  • döntéséről értesítse a negyedik fordulóra megválasztott bírálóbizottsági elnököt és tagot,
  • a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak szerint kösse meg,
  • 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság módosult összetételének honlapon történő közzétételéről.