Értesítés hatósági eljárás megindulásáról - EE/794/2022. számú eljárás: M140 Cegléd-Szeged szakasz Kiskunfélegyháza bázisállomás R1 lefedettséget biztosító 42m magas torony kültéri kabinettel (Kiskunfélegyháza, 4728/4 hrsz.)

Közzétéve: 2022. január 14.

Iktatószám: EE/794-2/2022
Tárgy: hirdetmény eljárás megindulásáról
Készült: 2022.01.13.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

HIRDETMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket M140 Cegléd-Szeged szakasz Kiskunfélegyháza bázisállomás R1 lefedettséget biztosító 42m magas torony kültéri kabinettel tárgyú hatósági eljárás megindulásáról.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságÜgyintézőAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Botlik Gergő EE/794/2022 M140 Cegléd-Szeged szakasz Kiskunfélegyháza bázisállomás R1 lefedettséget biztosító 42m magas torony kültéri kabinettel (Kiskunfélegyháza, 4728/4 hrsz.) GSMRI-Konzorcium i-Cell Mobilsoft Zrt. (1143 Budapest, Hungária köz 5.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Építményengedélyezési Osztályon (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) hivatali időben, a 30/444-1905 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntést hirdetményi úton közli.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2)   Az eljárás megindulásáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az ügyfél az [elsőfokú] eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2022. 01. 13.

Levétel napja: 2022. 01. 18.