Értesítés építési engedélyezési eljárás lezárásáról – CD/27542-13/2021. számú határozat: JN13648 Kölcsey kódnevű, DIGI Kft. Távközlési antennatartó acél torony, Nagykörű (hrsz: 235/1.) építési engedélyezése

Közzétéve: 2022. január 20.

Iktatószám: CD/27542-13/2021.
Tárgy: „JN13648 Kölcsey kódnevű, DIGI Kft. Távközlési antennatartó acél torony, Nagykörű” építési engedélyezési eljárásának lezárása
H I R D E T M É N Y
Ügyintéző: Szabó Attila
Tel.: (52) 522-137

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban 2022. január 19. napján kelt, CD/27542‑12/2021. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2022. január 20.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CD/27542/2021. JN13648 Kölcsey kódnevű, DIGI Kft. Távközlési antennatartó acél torony, Nagykörű (hrsz: 235/1.) építési engedélyezése DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2022. január 19. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) vagy a Debreceni hatósági irodánál (4025 Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00) előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/C. § (7) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Debreceni Hatósági Iroda (4025 Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu).

Debrecen, 2022. január 20.

Németh József
hatósági irodavezető