A Médiatanács 23/2022. (I. 18.) számú döntése

A Sopron 104,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. szeptember 15-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Katolikus Rádió Zrt. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2022. január 18.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Sopron 104,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. március 31. napjától történő használatára 2021. szeptember 15-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban az 1222/2021. (XII. 7.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Katolikus Rádió Zrt., és a 24330‑4/2021. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdésé, 64. § (4) bekezdése valamint a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés (szerződésmódosítás) megkötését kezdeményezi a Katolikus Rádió Zrt.-vel a pályázati ajánlatban foglaltaknak megfelelően, a Sopron 104,6 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használata tekintetében, jóváhagyva a Katolikus Rádió Zrt. Pápa 92,7 MHz + Győr 96,4 MHz + Mosonmagyaróvár 99,7 MHz + Tapolca 101,8 MHz + Szombathely 107,4 MHz + Zalaegerszeg 92,9 MHz + Veszprém 94,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítését a Sopron 104,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultsággal 2022. március 31. napjától.