A Médiatanács 35/2022. (I. 18.) számú döntése

Az ATV Zrt. által üzemeltetett Magyar ATV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. december 16-án 10:26:57-től sugárzott reklámblokk korhatári besorolásával kapcsolatos bejelentés [a klasszifikációs rendelkezések érvényesülésének vizsgálata]

Hatósági döntés dátuma: 2022. január 18.

A Médiatanács nem indít közigazgatási hatósági eljárást a Médiaszolgáltatóval szemben; az Mttv. 145. § (3) bekezdése alapján döntéséről hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt.