Értesítés építési engedély megadásáról – CM/1058-2/2022. számú határozat: 3204 j., Gyöngyös–Heves összekötő út, 17+400 km szelvény, körforgalom, a Magyar Telekom Nyrt. hírközlő hálózatának kiváltása

Közzétéve: 2022. január 27.

Iktatószám: CM/1058-3/2022
Tárgy: hirdetmény – 3204 j. Gyöngyös–Heves összekötő út 17+400 km szelvényében körforgalom építése Magyar Telekom Nyrt. hírközlő hálózat kiváltása építési engedélyezési ügye
Ügyintéző: Mezeiné Galuska Judit
Tel.: 46/555-522

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2022. január 27. napján kelt, CM/1058-2/2022 számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2022. január 27.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5 nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CM/1058/2022 3204 j. Gyöngyös–Heves összekötő út 17+400 km szelvényében körforgalom építése Magyar Telekom Nyrt. hírközlő hálózat kiváltása építési engedélyezési ügye Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2022. január 27. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 46/555-522 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjaalapján történt.

Az eljárás tárgya az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012 (XII. 6.) Kormány rendelet 1. sz. mellékletének 1.4.90. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), hirdetőtábláján is.

Miskolc, 2022. január 27.

Farkas Zoltán
hatósági irodavezető

Kifüggesztés napja: 2022. január 27.
Levétel napja: 2022. február 2.