Értesítés építési engedély megadásáról - EE/794-3/2022. számú határozat: M140 Cegléd-Szeged szakasz Kiskunfélegyháza Bázisállomás R1 lefedettséget biztosító 42m magas torony kültéri kabinettel EOV Y: 710463.67 EOV X: 151162.56

Közzétéve: 2022. január 28.

Iktatószám: EE/794-4/2022
Tárgy: hirdetmény hatósági döntésről
E-mail: botlik.gergo@nmhh.hu
Készült: 2022.01.28.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2022. január 28. napján kelt, EE/794-3/2022 számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2022. január 31.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5 nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságÜgyintézőAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Botlik Gergő EE/794/2022 M140 Cegléd-Szeged szakasz Kiskunfélegyháza Bázisállomás R1 lefedettséget biztosító 42m magas torony kültéri kabinettel EOV Y: 710463.67 EOV X: 151162.56 megnevezésű elektronikus hírközlési építmény építése GSMRI-Konzorcium i-Cell Mobilsoft Zrt. (1143 Budapest, Hungária köz 5.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2022. január 28. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Építményengedélyezési Osztályon (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8.00-12.00, Szerda: 13.00-16.00, Péntek: 8.00-12.00), a 30/444-1905 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

A 75/2008. (IV.3.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. §. (1) bekezdése alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. A hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2)   Az eljárás megindulásáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az ügyfél az [elsőfokú] eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta:     dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2022. 01. 31.

Levétel napja: 2022. 02. 05.