A Médiatanács 45/2022. (I. 25.) számú döntése

A Balatonfüred 96,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. október 8-án közzétett pályázati felhívással indított pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása (Karc FM Média Kft. – Balatonfüred 96,2 MHz)

Hatósági döntés dátuma: 2022. január 25.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Balatonfüred 96,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. május 1. napjától történő használatára 2021. október 8-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 1256/2021. (XII. 14.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Karc FM Média Kft. és a 25475‑5/2021. számú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése és 64. § (4) bekezdése, valamint a pályázati felhívás 3.1.2. pontja alapján, az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés (szerződésmódosítás) megkötését kezdeményezi a Karc FM Média Kft.-vel a Balatonfüred 96,2 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használata tekintetében, a Karc FM Média Kft. 2021. november 8-án benyújtott pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően, jóváhagyva a Karc FM Média Kft. Keszthely 92,2 MHz rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítését a Balatonfüred 96,2 MHz médiaszolgáltatási jogosultsággal.