A Médiatanács 49/2022. (I. 25.) számú döntése

a Magyar Lapkiadók Egyesülete Társszabályozás Szakértői Bizottsága T-2021/02. ügyiratszámú határozatának felülvizsgálata

Hatósági döntés dátuma: 2022. január 25.

  1. A Médiatanács megállapítja, hogy az MLE döntése, eljárása megfelel a Médiatanács önszabályozó szervezettel kötött közigazgatási szerződésben foglaltaknak, az annak mellékletét képező Magatartási Kódex, valamint az Mttv. és az Smtv. vonatkozó rendelkezéseinek.
  2. A Médiatanács tájékoztatja a Magyar Lapkiadók Egyesületét a közigazgatási hatósági eljárás eredményéről.
  3. A Médiatanács az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levél útján tájékoztatja a Bejelentőt a közigazgatási hatósági eljárás eredményéről.