A Médiatanács 50/2022. (I. 25.) számú döntése

A PROGRESS MÉDIA HUNGARY Kft. által üzemeltetett PESTI TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. március 31-én 20:00 és 20:45 óra között sugárzott „Ki ette meg a misszionáriust?” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2022. január 25.

A Médiatanács megállapítja, hogy a PROGRESS MÉDIA HUNGARY Kft. médiaszolgáltató az általa üzemeltetett PESTI TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. március 31-én 20:00 és 20:45 óra között sugárzott „Ki ette meg a misszionáriust?” című műsorszám közzétételével egy alkalommal megsértette az Mttv. 9. § (5) bekezdésében és a 10. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezéseket, ezért

1.    a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 100.000 Ft bírsággal sújtja;

2.    az Mttv. 187. § (1) bekezdése alapján a Médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 40.000 Ft bírság megfizetésére kötelezi.