A Médiatanács 55/2022. (I. 25.) számú döntése

A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatások 2021. novemberi adásainak vizsgálata – a Tolnatáj Televízió Zrt. által üzemeltetett Tolnatáj TV állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. november 9-én 19:52:02 és 19:59:34 óra között sugárzott „Tolnát, Baranyát járjuk... (Béla és a transzcendens)” című műsorszám vizsgálata [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének vélelmezett megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2022. január 25.

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Tolnatáj Televízió Zrt.-vel szemben az Smtv. 20. § (3) bekezdésének egy alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában a Tolnatáj TV állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. november 9-én 19:52:02 és 19:59:34 óra között sugárzott „Tolnát, Baranyát járjuk... (Béla és a transzcendens)” című műsorszámmal kapcsolatban.

A Médiatanács kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy a végzés közlését követő 10 napon belül elektronikus úton terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban.