A Médiatanács 56/2022. (I. 25.) számú döntése

A KUN-MÉDIA Kft. által üzemeltetett KARCAG FM állandó megnevezésű kisközösségi (Karcag 88,0 MHz) lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2021. november 8-14. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában, valamint a 32. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2022. január 25.

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a KUN-MÉDIA Kft.-vel (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett KARCAG FM állandó megnevezésű kisközösségi (Karcag 88,0 MHz) lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2021. november 8-14. közötti működésére vonatkozóan a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában, valamint a 32. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát.