A Médiatanács 102/2022. (II. 1.) számú döntése

Az ATV Zrt. által üzemeltetett Magyar ATV és ATV Spirit állandó megnevezésű médiaszolgáltatások 2021. decemberi műsorát érintő hatósági ellenőrzés során tett megállapítások [az Mttv. 33. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2022. február 1.

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít az ATV Zrt. médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 33. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett Magyar ATV és ATV Spirit állandó megnevezésű médiaszolgáltatások 2021 decemberében közreadott műsora során összesen 2 esetben történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát.