Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2021. II. félév)

Közzétéve: 2022. február 8.

(Az alábbi anyag a Médiatanács által 2022. február 4. elfogadott jelentés szerkesztett változata. A kiegészítő táblázatok beépítése a dokumentum törvény által előírt akadálymentessége miatt volt szükséges.)

Bevezetés

A Médiatanács az 1054/2020. (XI. 24.) számú döntésével elfogadta a 2021. évi piacfelügyeleti tervet, melyben feladatként határozta meg a műsor- és műsorszolgáltatás támogatással kapcsolatos információk feldolgozását. Az adatgyűjtés révén jól nyomon követhető a médiaszolgáltatások műsortámogatási gyakorlata, ami egyúttal hatékony eszköznek számít a szponzorüzenetek bemutatására vonatkozó jogszabályok ellenőrzése során is.

Jelen tanulmány 2021 második félévének támogatási gyakorlatát foglalja össze. Tekintettel arra, hogy a vizsgált időszak egybeesett az év egyik kiemelt eseményének számító 2020. évi nyári olimpiai játékokkal, mi több, a Covid19 negyedik hullámával, nem kerülhetjük meg ezen történések műsorszponzorációra kifejtett hatásának bemutatását sem.

A vizsgálati minta állandó szereplői a legnagyobb eléréssel rendelkező országos kereskedelmi (RTL Klub, TV2) televíziók, valamint a közszolgálati Duna TV voltak. Mellettük - a vételkörzet mérete alapján – egy-egy hónap erejéig helyet kapott a mintában az M1, az M4 Sport közszolgálati, illetve a Hír TV, a Pesti TV és a Sláger TV országos vételkörzetű kereskedelmi televízió is.

2021 második felének főbb tapasztalatai

Féléves összesítésben a vizsgált televíziók 17.663 órát kitevő műsoridejében 1.158 szponzorcég 1.863 féle támogatói üzenete összesen 87.530 alkalommal került képernyőre. A beazonosított szponzorüzenetek 590 műsorcímhez kapcsolódtak, időtartamuk pedig 7.565 percet tett ki. A szpotok hossza 1-24 másodperc között váltakozott, átlagos időtartamuk öt másodperc volt. Legtöbb alkalommal (2.706 eset) az Austrotherm Kft. által jegyzett támogatói üzenet került közzétételre, míg a legtöbb (14.720 eset) támogatói üzenet a TV2 Időjárás-jelentése mellett tűnt fel.

A támogatói szpotok volumene

2021 második hat hónapjában összesen 87.530 támogatói üzenetet regisztráltunk, ebből a vizsgálati minta állandó szereplői 75.181, míg az egy-egy hónap erejéig szemlézett médiaszolgáltatások 12.349 kereskedelmi üzenetet közvetítettek (1. táblázat). Ez utóbbiak közül a Pesti TV nem élt a műsorszponzoráció lehetőségével.

1. táblázat: A támogatói szpotok volumene médiaszolgáltatásonként, darab (N=87.530)
  Duna TVRTL KlubTV2Hír TVM1M4 SportPesti TVSláger TV
Július 1435 3181 5798 821
Augusztus 1057 2391 5720 1197
Szeptember 697 3373 8407 682
Október 921 4488 9167 964
November 1427 5336 8396 0
December 1357 5634 6396 8685
Összesen 6894 24403 43884 8685 964 2018 0 682

A vizsgálatba állandó jelleggel bevont televíziók közül a TV2 43.884, az RTL Klub 24.403, míg a Duna TV 6.894 támogatói üzenettel jelentkezett. A legtöbb szponzorszpotot a TV2 (9.167 eset) októberben, az RTL Klub decemberben (5.634 eset), a Duna TV pedig júliusban (1.435 eset) vonultatta fel.

A vizsgált időszakra esett a koronavírus járvány negyedik hulláma, így az ezzel járó negatív gazdasági folyamatok továbbra is visszafogták a támogatói aktivitást. Adataink szerint a minta állandó szereplői 2020 azonos időszakában 82.032, 2021 második félévében pedig csupán 75.181 szponzorüzenettel jelentkeztek, ami 8,3 százalékos csökkenésnek felel meg (2. táblázat, 3. táblázat, 4. táblázat).

2. táblázat: A támogatói szpotok volumenének alakulása a Duna TV-n 2020. július-december és 2021. július-december között; darab
  20202021Eltérés (db)%
Július 1556 1435 -121 -8%
Augusztus 2270 1057 -1213 -53%
Szeptember 761 697 -64 -8%
Október 1154 921 -233 -20%
November 1194 1427 233 20%
December 1379 1357 -22 -2%
Összesen 8314 6894 -1420 -17%
3. táblázat: A támogatói szpotok volumenének alakulása az RTL Klubon 2020. július-december és 2021. július-december között; darab
  20202021Eltérés (db)%
Július 2146 3181 1035 48%
Augusztus 4570 2391 -2179 -48%
Szeptember 3364 3373 9 0%
Október 4225 4488 263 6%
November 6053 5336 -717 -12%
December 6324 5634 -690 -11%
Összesen 26682 24403 -2279 -8,54%
4. táblázat: A támogatói szpotok volumenének alakulása a TV2-n 2020. július-december és 2021. július-december között; darab
  20202021Eltérés (db)%
Július 5506 5798 292 5%
Augusztus 9917 5720 -4197 -42%
Szeptember 7163 8407 1244 17%
Október 8853 9167 314 4%
November 8187 8396 209 3%
December 7410 6396 -1014 -14%
Összesen 47036 43884 -3152 -6,7%

A szponzoráció volumene 2021 második félévében a megelőző év azonos időszakához viszonyítva a Duna Televíziónál mutatta a legnagyobb (17,17%) visszaesést, míg a kereskedelmi vetélytársainál valamivel mérsékeltebb volt ennek mértéke: RTL Klub 8,5 százalék, TV2 6,7 százalék.

A támogatói kommunikáció időtartama

Az elemzett televíziók a 17.663 órányi műsorfolyamukban összesen 126 óra 4 percnyi szponzorüzenetet tettek közzé. A minta állandó szereplői közül a TV2 3.583 percnyi (1,35%), az RTL Klub 2.081 percnyi (0,78%), a Duna TV pedig 577 percnyi (0,21%) támogatást tudhatott magáénak. Az egy-egy hónap erejéig vizsgált csatornák közül a Hír TV 1.016 perces (2,27%) decemberi eredménye messze kiemelkedett a versenytársak közül (5. táblázat).

5. táblázat: A támogatói szpotok időtartama és aránya a műsoridőhöz képest
  Duna TVRTL KlubTV2Hír TVM1M4 SportPesti TVSláger TV
A vizsgált műsoridő időtartama (perc) 264943 264950 264960 44640 44640 89246 43200 43200
A támogatói üzenetek időtartama (perc) 577 2081 3583 1016 77 185 0 46
A támogatói üzenetek műsoridőre vetített aránya (%) 0,21 0,78 1,35 2,27 0,17 0,20 0,00 0,10

A támogatói üzenetek volumenének visszaesésével párhuzamosan csökkent a szpotok időtartamának műsoridőre vetített aránya is mind a három „nagy” televíziónál (6. táblázat).

6. táblázat: A támogatói szpotok időtartamának alakulása a műsoridőre vetítve 2019, 2020 és 2021 második félévében
  Duna TVRTL KlubTV2
2019 0,32 0,76 1,28
2020 0,26 0,81 1,41
2021 0,21 0,78 1,35

A támogatói kommunikáció módozatai

A szponzorcégek/márkák szerepeltetésekor a médiaszolgáltatásnak be kell tartania az Mttv. 26. § (3) bekezdésében foglaltakat. Eszerint a támogatói üzenet megjelenítése – a műsorszám jellegét és tartalmát nem sértő módon – a műsorszámmal egyidejűleg, a műsorszámot megelőzően és a végét követően történhet. Ezt a klasszikus megjelenési formát választotta a hirdetők túlnyomó többsége.

A fentiektől eltérően, néhány produkció esetében a támogató cég/brand neve már a műsor címében is helyet kapott. A névszponzorációként ismert megoldás a TV2 műsorpalettáján a Magyar Turisztikai Szövetség (176 eset), a Magyar Turisztikai Ügynökség (129 eset), a Magyar Fejlesztési Bank (52 eset) és az MFB Invest Zrt. (10 eset), valamint a Hír TV Szerencsejáték Zrt. (239 eset) miniprogramjainak, illetve a Duna TV és a Duna World Ridikül című talk-showjának (274 eset) kapcsán fordult elő.

A támogatás és a termékmegjelenítés határán helyezkedik el a díj- és nyereménytárgyak bemutatása, amikor rövid ismertetés céljából megjelenhet a díj vagy a nyeremény, azonban a reklám fogalmi kritériumai ekkor sem valósulhatnak meg. Féléves összesítésben 11.015 díj- és nyereménybemutatást azonosítottunk be, ami a vizsgált időszak támogatói üzeneteinek 12,6 százalékát fedte le. A díj- és nyereménytárgyról szóló üzeneteket 341 cég jegyezte, felajánlásaikat pedig 476 féle szpottal kommunikálták. E cégek (7. táblázat) illetve a leggyakrabban előforduló szpotok sorrendjét (8. táblázat) az alábbi táblázatok foglalják össze.

7. táblázat: A legtöbb díj- és nyereménytárgy bemutatásával szereplő cég – Top 10
Díjat, nyereményt felajánló cégMegjelenés esetszáma
M-Gél Hungary Kft. 381
Mayo Chix Magyarország Kft. 365
Atrium Fashion City 348
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 249
Grape Wine Kft. 240
Alveola Kft. 222
Broadway Ticket Hungary Kft. 193
Diego Kereskedelmi Kft. 190
Magneoton Mton Hanglemezkiadó és Management Kft. 180
Pannonhalmi Apátsági Turizmus és Vendéglátás Kft. 173
8. táblázat: A leggyakrabban bemutatott díj- és nyereménytárgy üzenetek – Top 10
Díjat, nyereményt felajánló cégMegjelenés esetszáma
Dia-Wellness ajándékcsomag 381
Mayo Chix ajándékutalvány 365
Atryum Fashion City 348
La Fiesta borválogatás 199
Diego utalvány 190
Genix kapszula 169
Zabosfai ajándékcsomag 157
Ridikül magazin féléves előfizetés 152
Magneoton kiadói szerződés saját dallal és videoklippel 150
10.000.000 forint a Sztárban Sztár leszek győztesének 147

A nyereményt bemutató hirdetések 53 műsorcímre irányultak, a legtöbb a TV2 Mokka (1.659), az RTL Klub Reggeli (1.310) és a Duna TV Nyár21 (1.078) c. magazinjaihoz kapcsolódott. A legtöbb nyereményt a vendéglátás (1.464 szpot), a rendezvényszervezés (1.422 szpot) és az élelmiszer termékosztály képviselői ajánlották fel. Megjegyezzük, hogy ebben a félévben sem maradtak el a nyereménytárgyak kínálatából a Covid-19-hez kapcsolható eszközök és szolgáltatások (pl. Hartmann fertőzésmegelőzési védőcsomag, Medihelp ajándékcsomag és ingyenes antigén teszt, Virostop orr- és szájspray, illetve a Bioderma Lipo Alcoolique Biphase kétfázisú kézfertőtlenítő).

A támogatói megjelenésnek közkedvelt formája az ún. miniprogram. A miniprogramok informáló, legtöbbször edukációs célú műsorelemek, melyek főbb jellemzőjeként említhető, hogy időtartamuk 60 másodperc és indirekt módon jelenik meg bennük a támogató cég/termék üzenete. A vizsgált időszakban 17 féle miniprogramot regisztráltunk, amelyek összesen 3.847 alkalommal kerültek képernyőre (9. táblázat).

9. táblázat: 2021 második felében beazonosított miniprogramok – Top 10
CsatornaA miniprogram címeTámogatóEsetszám
TV2 Pollenjelentés Media Pharma Hungary Kft. 817
TV2 Napenergia Magyarország Kormánya 676
TV2 Házassági vagyonjogi szerződés Magyar Országos Közjegyzői Kamara 364
TV2 Az energia kora Magyar Villamos Művek 239
TV2 Szerencsepercek Szerencsejáték Zrt. 188
TV2 Együtt a sikerekben Lidl 184
TV2 Bank percek OTP Fáy András Alapítvány 176
TV2 Magyar Turisztikai Szövetség Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány 175
TV2 Magyar várak és kastélyok Magyar Turisztikai Ügynökség 128
TV2 A fenntartható autózás Porsche Hungaria Kft. 120

A támogatói üzenetek megjelenési formái

A támogatói üzeneteket a megjelenésük alapján két csoportba soroltuk: „álló”besorolást kaptak (48.426 szpot) azok, amelyeknél csupán a szponzorcég neve, esetleg logója tűnt fel egy-egy állóképen (10. táblázat). Azok a megjelenítések, amelyekhez a megnevezés mellett valamilyen kreatív elem is társult (pl. animáció vagy más grafikai megoldás, a támogató termékének jelenetbe helyezése, híres ember szerepeltetése), „mozgó” minősítést kaptak (39.104 eset).

10. táblázat: A támogatói üzenetek megjelenési formái, darab (N=74385)
  Duna TVRTL KlubTV2Hír TVM1M4 SportPesti TVSláger TV
Álló 4858 1805 23972 5508 570 1045 0 668
Mozgó 2036 12598 19912 3177 394 973 0 14

A támogatói üzenetek hossza és gyakorisága

A szponzorcégek üzeneteinek hossza 1-28 másodperc között váltakozott, átlagosan pedig öt másodpercet tett ki. A leghosszabb (28 mp) az RTL Klub Konyhafőnök VIP reality nyeremény-megjelenítése volt. Ezzel szemben 7.069 esetben a kereskedelmi üzenet csupán 1-3 másodperc terjedelmű volt és kizárólag a támogató cég nevét/logóját tartalmazta.

2021 második hat hónapjában 1.863 féle támogatói üzenettel szerepeltek a hirdetők. Szponzorüzeneteik közül 372 csak egy-két alkalommal fordult elő, ezzel szemben három szpot ezret is meghaladó esetszámban került közzétételre (11. táblázat).

11. táblázat: A leggyakrabban szereplő támogatói üzenetek – Top 10
Támogatói üzenet elnevezéseMegjelenés esetszáma
Austrotherm hőszigetelő anyagok 1469
NN Bztosító 1288
wwwszerelvénybolthu 1079
Baumit hideg burkolási rendszer 889
DDC Duna-Dráva Cement 874
Ripp-Ropp Gourmet Hortobágyi palacsinta 858
Murexin: Ami tart! 850
Leier tégla 830
Stavmat – Otthonfelújítás Stavmat építőanyagokkal 795
Ormos Intézet 787

A támogató cégek száma

A hat hónap során összesen 1.158 támogató céget azonosítottunk be (12. táblázat). 2019 és 2020 azonos időszakával összevetve a Duna Televíziónál és az RTL Klubnál csökkent, a TV2-nél ellenben jelentősen növekedett a szponzorok száma 2021 második felében (13. táblázat).

15729577071355308
12. táblázat: A támogatói üzenetet jegyző cégek száma médiaszolgáltatásonként
Duna TVRTL KlubTV2Hír TVM1M4 SportPesti TVSláger TV
13. táblázat: A támogató cégek számának alakulása 2019, 2020 és 2021 második félévében
 FélévDuna TVRTL KlubTV2
2019. II. félév 164 519 632
2020. II. félév 194 524 675
2021. II. félév 157 295 770

A szponzorációt jegyző cégek közül 229 (19,7%) mindössze egy-három alkalommal került képernyőre, ezzel szemben kilenc ezret is meghaladó esetszámban (14. táblázat) szólt a nyilvánossághoz.

14. táblázat: A leggyakrabban előforduló támogató cégek – Top 10
Támogató cégMegjelenés esetszáma
Austrotherm Kft. 2706
Leier Hungaria Kft. 2353
Stavmat Építőanyag Kereskedelmi Kft. 1770
Baumit Kft. 1764
NN Biztosító Zrt. 1308
Ever&Ever Kft. 1252
Aldi Magyarország 1207
Szerelvénybolt Kft. 1172
Mediterran Magyarország Kft. 1108
Ormos Gyógyintézet 943

Csatornahűség

A műsortámogatásban részt vevő cégek meghatározó többsége (981 cég, 84,7%) csupán egy televíziónál kötelezte el magát, ezzel szemben a Kavosz Zrt. és a Szerencsejáték Zrt. öt-öt televízió kínálatában is feltűnt támogatóként a félév során.

A legtöbb műsoridőt vásárló támogatók

25 hirdető egy órát is meghaladó műsoridő felett rendelkezett féléves vetítésben, de közülük is kiemelkedett a Leier Hungaria Kft. (4:04:30 óra), az Austrotherm Kft. (3:21:58 óra), az NN Biztosító Zrt. (2:45:15 óra), az Ormos Gyógyintézet (2:30:43 óra), a Stavmat Építőanyag Kereskedelmi Kft. (2:11:45 óra) és a Baumit Kft. (2:11:09 óra) aktivitása.

A legtöbb támogatót vonzó műsorszám

Az összesített adat arra mutat rá, hogy a legtöbb támogató céget az időjárásjelentés műsortípus vonzotta, hiszen az RTL Klubnál 58 cég, a Duna TV-nél 51 cég, a TV2-nél 49 cég, az M1-nél 29 cég, míg a Hír TV-nél 15 cég tűnt fel a prognózis környezetében.

A műsorcímek szerinti elkülönítésben a műsortámogatást jegyző 981 társaság közül 116 a TV2 Nagyító, 115 az RTL Klub Reggeli és 101 a TV2 Életmódi elnevezésű magazinjának bemutatását segítette elő (15. táblázat).

15. táblázat: A legtöbb támogató céget vonzó műsorszám – Top 10
MédiaszolgáltatásA műsorszám címeA műsorszámot támogató cégek száma
TV2 Nagyító 116
RTL Klub Reggeli 115
TV2 Életmódi 101
TV2 Mokka 78
RTL Klub Fókusz 61
TV2 Trendmánia 57
TV2 Több mint testőr 51
TV2 Az álomotthon 42
TV2 Fald fel! 37
TV2 Film kvíz 37

A legtöbb támogatói kontaktussal érintett műsorszám

Adataink szerint 2021 második felében a televíziók időjárás-jelentését övezte kiemelt hirdetői érdeklődés, hiszen a TV2-nél 14.724, az RTL Klubnál 5.762 kereskedelmi üzenet csatlakozott ehhez a műsortípushoz (16. táblázat).

16. táblázat: A legtöbb támogatói kontaktussal érintett műsorszám – Top 10
MédiaszolgáltatásA műsorszám címeA műsorszámot támogató cégek száma
TV2 Időjárás-jelentés 14724
Hír TV Időjárás-jelentés 5762
RTL Klub Időjárás-jelentés 5555
RTL Klub Reggeli 4600
TV2 Mokka 2572
RTL Klub A konyhafőnök VIP 2167
TV2 Sztárban sztár leszek! 2066
RTL Klub Fókusz 1934
Duna TV Nyár21 1708
TV2 Dancing with the Stars - Mindenki táncol 1698

Az egy-egy hónap erejéig szemlézett televíziók kínálatából a Hír TV időjárás-jelentése is kiemelkedett, hiszen ehhez a produkcióhoz 5.762 támogatói kontaktus kapcsolódott.

A támogatói üzenetben szereplő termékek és szolgáltatások szektor szerinti megoszlása

A támogatói üzenetek kategorizálásakor a Nielsen Közönségmérés Kft. módszerét vettük alapul, azaz főszektor szintjén is besorolásra kerültek a szpotban szereplő termékek és szolgáltatások. A támogatásra legtöbbet invesztáló szektorok élmezőnyébe az ipar/mezőgazdaság (18.040 szpot), a szolgáltatás (10.606 szpot) és az élelmiszer (9.668 szpot) szektor képviselőinek kereskedelmi üzenetei tartoztak. Az ipar/mezőgazdaság szektor vezető szerepét az építőipari és építőipari kivitelező cégek, a szolgáltatás szektoron belül a különböző vendéglátóhelyek, az élelmiszer szektor sikerét pedig az italokat, húskészítményeket és fagyasztott élelmiszereket előállító cégek biztosították (1. ábra).

1. ábra: A támogatói üzenetben feltűnő termék és szolgáltatás szektor szerinti megoszlása 2021 második félévében (N=87530). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

17. táblázat az 1. ábrához: A támogatói üzenetben feltűnő termék és szolgáltatás szektor szerinti megoszlása 2021 első félévében (N=87530)
Termék/szolgáltatásMegjelenés
Ipar/Mezőgazdaság 18040
Szolgáltatás 10606
Élelmiszer 9668
Kereskedelem 8646
Közlekedés 5865
Gyógyhatású készítmények 4966
Szabadidő 4700
Öltözködés-kiegészítők 4659
Pénzintézetek 4154
Elvezeti cikkek 3242
Besorolatlan 2992
Tömegtájékoztatás 2673
Szépségápolás 2278
Lakásfelszerelés 1730
Háztartási cikk 1211
Telekommunikáció 1066
Háztartási gép 446
Oktatás-képzés 240
Szórakoztató elektronika 156
Irodafelszerelés 77
IT 68
Babaápolás 47

Érdemes megjegyeznünk, hogy 2019 és 2020 első felében az ipar/mezőgazdaság szektor mellett a szolgáltatás és a szabadidő szektor képviselői is a lista élén helyezkedtek el. E két utóbbi szektorra jellemző mérséklődő szponzori aktivitás egyértelműen a járványhelyzet következményeként írható le (vendéglátóhelyek bezárása, utazási, pihenési és szórakozási lehetőségek beszűkülése).

A felmérés során azt is vizsgáltuk, hogy a napi fogyasztási cikkek (FMCG) előállítói mekkora súllyal szerepeltek a támogatók között. Az FMCG-szektorokba tartozók összesen 21.412 támogatói szpottal képviseltették magukat a vizsgált időszakban. Ebben az összesítésben az élelmiszer (9.668 szpot), a gyógyhatású készítmény (4.966 szpot), az élvezeti cikk (3.242 szpot), a szépségápolás (2.278 szpot), a háztartási cikk (1.211 szpot) és a babaápolás (47 szpot) szektor volt a sorrend. Érdemes megjegyezni, hogy négy hirdető négyféle szponzorüzenetében ismét megjelent pandémiához kapcsolódó tartalom összesen 75 alkalommal (18. táblázat).

18. táblázat: A Covid-19-re utaló támogatói üzenetek
ÜzenetAlkalom
Karsai – maszkos nő 55 eset
Bioderma Lipo Alcoolique Biphase kétfázisú kézfertőtlenítő és kézápoló 18 eset
Medihelp ajándékcsomag és ingyenes antigénteszt 1 eset
Hartmann fertőzésmegelőzési védőcsomag 1 eset

A támogatói üzenetek megoszlása a hét napjai között

A vizsgálati minta állandó szereplői közül a Duna TV a legtöbb támogatói üzenetet szerdán tette közzé (1167 eset - 16,4%), az RTL Klubnál (4380 eset - 17,9%) a kedd, míg a TV2-nél a csütörtök (7.257 - 16,5%) emelkedett ki (2. ábra).

2. ábra: A támogatói üzenetek megoszlása a hét napjai között. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

19. táblázat a 2. ábrához: A támogatói üzenetek megoszlása a hét napjai között (N=75181)
  Duna TVRTL KlubTV2
hétfő 909 3731 6231
kedd 1136 4380 7013
szerda 1167 4145 6886
csütörtök 1133 4238 7257
péntek 1137 3766 6839
szombat 899 2271 5023
vasárnap 513 1872 4635

A támogatói üzenetek műsorórák szerinti megoszlása

Idősoros adataink azt támasztják alá, hogy az országos kereskedelmi televíziók tendencia-szerűen a reggeli-délelőtti órákban mutatják be a legtöbb támogatói kommunikációt. A második félévben a reggel 6-9 óra közötti időintervallum számított meghatározónak, hiszen az RTL Klub szponzorüzeneteinek közel harmada (7.674 db - 31,4%), a TV2-nél pedig 33,6 százaléka (14.754 db) erre az időszakra koncentrálódott. Az idősáv jelentőségét elsősorban a támogatási szempontból kimagaslóan eredményes reggeli magazinok (Reggeli, Mokka), a számos időjárás-jelentés, illetve a magazinműsorok, sorozatok ismétlései biztosították (3. ábra). A Duna Televízió esetében ellenben a 11-12 óra közötti idősáv számított erőteljesnek (1.026 db – 14,9%), köszönhetően az ekkor vetített NYÁR21 és Család-Barát magazinnak

3. ábra: A támogatói üzenetek műsorórák szerinti megoszlása (N=75181). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

20. táblázat a 3. ábrához: 4. ábra: A támogatói üzenetek műsorórák szerinti megoszlása (N=63487)
  Duna TVRTL KlubTV2
0-1 óra 18 632 219
1-2 óra 4 542 25
2-3 óra 20 209 5
3-4 óra 11 4 260
4-5 óra 289 0 1118
5-6 óra 746 281 0
6-7 óra 392 1842 6021
7-8 óra 69 2775 4268
8-9 óra 184 3057 4465
9-10 óra 157 421 1001
10-11 óra 638 172 1338
11-12 óra 1028 514 2971
12-13 óra 134 1082 3448
13-14 óra 289 1361 940
14-15 óra 121 1214 774
15-16 óra 111 1118 611
16-17 óra 197 810 2137
17-18 óra 735 879 5022
18-19 óra 787 442 707
19-20 óra 310 1139 2360
20-21 óra 264 1763 1424
21-22 óra 123 2442 2119
22-23 óra 228 1157 1918
23-24 óra  39 547 733

A támogatott műsorszámok műfaja

Az adatok szerint a Duna Televízió, az RTL Klub és a TV2 műsorkínálatában beazonosított támogatói kontaktusok legnagyobb arányban (21.546 db – 28,6%) az időjárás-jelentés műsortípushoz kapcsolódtak, de igen erőteljes pozíciót vívtak ki maguknak a reggeli információs magazinok (8.190 – 10,8%) és a szolgáltató magazinok is (6.216 – 8,2%) (4. ábra).

4. ábra: Szponzorüzenetek megoszlása a támogatott műsor műfaja szerint. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

21. táblázat a 4. ábrához: Szponzorüzenetek megoszlása a támogatott műsor műfaja szerint
A támogatott műsor műfajaMegjelenés
időjárás-jelentés  21546
magazin – reggeli információs 8190
magazin – szolgáltató 6216
reality 5876
film – sorozat, kulturális, ismretterjesztő 5132
egyéb zenei műsor 4457
játék, vetélkedő 3882
miniprogram 3611
film – mozi felnőtteknek 2150
egyéb információ 1965
magazin – gasztronómiai 1594
magazin – autós 1347
tehetségkutató 1226
magazin – életmód 1023
kvíz 957
magazin – utazási 833
szórakoztató műsor 826
gasztronómiai műsor 822
magazin – ismeretterjesztő 712
film – mozi, animáció gyerekeknek 712
magazin – tudományos 450
magazin – riport 444
magazin – állatvédelmi 312
egyéb 258
magazin – e-sport 254
szerencsejáték sorsolás 146
érdekvédelmi riport 131
magazin – sport 109

Amennyiben műsorcímeket rendelünk az egyes műfaji kategóriákhoz, akkor a TV2 időjárás-jelentése az időjárás-jelentés műfaji kategóriában 14.724 kontaktust mondhat magáénak. Az RTL Klub Reggeli, a TV2 Mokka és a Duna Televízió Család-barát c. reggeli információs magazinjának elsősége is elvitathatatlan, hiszen ehhez a három produkcióhoz 8.190 támogatói üzenet kötődött. A szolgáltató magazin műfajcsoportba 16 műsorcím tartozott, ezekhez összesen 6.216 kontaktus kapcsolódott. Érdekességként emelhető ki, hogy a TV2 új szériája, a Konstruktíva – az építő műsor 434 támogatói kontaktussal rendelkezett. Az egy-egy hónapig vizsgált televíziók közül a Hír TV Brandek és trendek c. szolgáltató magazinja bizonyult a műfaj favoritjának 310 kereskedelmi üzenettel.

XXXII. nyári olimpiai játékok - Tokió 2020

Tekintettel arra, hogy az M4 Sport is része volt a vizsgálati mintánknak, áttekinthettük a XXXII. nyári olimpiai játékok – Tokió 2020 közvetítésének támogatási gyakorlatát. A 2020. évi nyári olimpia több szempontból is egyedülálló rendezvénnyé vált: ez volt az első az ötkarikás játékok közül a II. világháború óta, amelyet nem az eredetileg tervezett időpontban tartottak meg és ez volt az első, amelyen nem vehettek részt nézők. A Covid-19 delta variánsa következtében bevezetett zártkapus lebonyolítás rendkívüli módon felülírta az olimpiai szponzorációs terveket, értve ez alatt, hogy számos szponzor visszalépett a játékok támogatásától.

Az MTVA a sportesemény kizárólagos közvetítési jogát mondhatta magáénak. A július 23-augusztus 8. közötti versenyek magyar idő szerint általában hajnali 2 óra és 16 óra között zajlottak. A nyitó- és záróünnepség közötti időszak eseményeiről a M4 Sport 625, a Duna Televízió pedig 358 adásban számolt be (A nemzetközi sportesemény közvetítésére a közmédia az M4 Sport, a Duna Televízió és a Kossuth Rádió mellett öt online csatornát is létrehozott, amelyek az m4sport.hu-ról váltak elérhetővé. Az öt webes csatorna broadcast minőségben biztosította a nézői élményt).

Támogatási szempontból visszafogottnak tűnnek az adatok, hiszen kereskedelmi üzenet csak az M4 Sport adásai mellett szerepelt, a nyitó- és záróünnepség, az Ez történt az olimpián és a XXXII. nyári olimpiai játékok c. műsorszámokhoz 292 támogatói kommunikáció kapcsolódott. A szponzorációt a BMW, a Gránit Bank Zrt., a Maresi Kft., a Synlab Hungary Kft., a Szakáll Metál Kft. és a Wellis Magyarország nyolcféle támogatói üzenetében kommunikálta.

Összefoglalás

2021 második hat hónapjában nyolc televízió 17.663 órányi műsoridejében 87.530 szponzorüzenetet azonosítottunk be. A legnagyobb eléréssel rendelkező televíziók összesen 75.181 szpottal jelentkeztek, közülük a TV2 vonultatta fel a legtöbbet (43.884 szpot), majd az RTL Klub (24.403 szpot) és a Duna TV (6.894 szpot) következett a sorban. A támogatásokra biztosított idő teljes műsoridőre vetített aránya a Duna TV esetében 0,21, az RTL Klubnál 0,78, a TV2-nél pedig 1,35 százalékot ért el. Adataink szerint a minta állandó szereplői 2020 azonos időszakában még 82.032, 2021 második félévében ellenben csupán 75.181 szponzorüzenettel jelentkeztek, ami 8,3 százalékos csökkenésnek felel meg.