A Médiatanács 131/2022. (II. 15.) számú döntése

A Vác 87,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő használatára 2021. december 17-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása

Hatósági döntés dátuma: 2022. február 15.

  1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján és hirdetményi úton 2021. december 17-én közzétett, a Vác 87,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. március 31. napjától történő közösségi jellegű használatára megindított pályázati eljárás eredményes.
  2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Vác 87,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárás nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.12.3.4. pontja alapján a Katolikus Rádió Zrt. pályázó.
  3. A Médiatanács a Katolikus Rádió Zrt. Vác 87,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el.
  4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Katolikus Rádió Zrt. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárást.
  5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.