A Médiatanács 134/2022. (II. 15.) számú döntése

A Debrecen 104,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2021. október 15-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Best Radio Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2022. február 15.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Debrecen 104,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. május 1. napjától történő használatára megindított pályázati eljárásban a 44/2022. (I. 25.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Best Radio Kft. és PJ/27313‑4/2021. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Debrecen 104,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a Best Radio Kft.-vel a Debrecen 104,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozóan, a Best Radio Kft. 2021. november 24-én benyújtott pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően.