Értesítés építési engedély megadásáról – CS/4827-3/2022. számú hirdetmény - Borszörcsök-Devecser optikai felhordó hálózat építés MÁV (alépítmény építés, kábelbehúzás, vasúti pályakeresztezés) (Tsz:DEV-BOR-DEV-F-01-MAV)

Közzétéve: 2022. február 25.

Iktatószám: CS/4827-3/2022
Tárgy: Hirdetmény építési engedély kiadásáról
Ügyintéző: Németh Edit
Tel.: 99/518-546

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2022. 02. 25. napján kelt,
CS/4827-2/2022. számú építési engedély határozatát kiadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2022. 02. 25.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/4827/2022 Borszörcsök-Devecser optikai felhordó hálózat építés MÁV (alépítmény építés, kábelbehúzás, vasúti pályakeresztezés) (Tsz:DEV-BOR-DEV-F-01-MAV) CommCAD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2022. 02. 25. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron Kossuth Lajos utca 26.) ügyfélszolgálati időben a 99/518-501 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu).

„Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Simon Imre építésügyi csoportvezető helyettes, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.”