A Médiatanács 197/2022. (III. 1.) számú döntése

Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2022. január 14-én közzétett pályázati felhívásra 2022. február 14-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata

Hatósági döntés dátuma: 2022. március 1.

A Médiatanács az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.11.8.3. pontja alapján, a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2022. január 14-én közzétett, Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára pályázati ajánlatot benyújtó Szombathelyi Evangélikus Egyházközség pályázó pályázati nyilvántartásba vételét – az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint – megtagadja, tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés d) és e) pontja, valamint a Pályázati Felhívás 1.11.7.1. d) és e) pontja alapján alakilag érvénytelen.