A Médiatanács 225/2022. (III. 1.) számú döntése

A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. június 1. - december 31.) tárgyban [KUN-MÉDIA Kft. (KARCAG FM)]

Hatósági döntés dátuma: 2022. március 1.

A Médiatanács hatósági eljárást indít a KUN-MÉDIA Kft. médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában, a médiaszolgáltató KARCAG FM állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében.