A Médiatanács 226/2022. (III. 1.) számú döntése

A műsorkvóta-kötelezett lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének vizsgálata (2021. év) tárgyban

Hatósági döntés dátuma: 2022. március 1.

A Médiatanács hatósági eljárást indít a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (FILMIO) médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 22. § (8) bekezdésben foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában a médiaszolgáltató FILMIO megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében.