A Médiatanács 237/2022. (III. 8.) számú döntése

A Médiatanács által meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás negyedik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása

Hatósági döntés dátuma: 2022. március 8.

1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 192/2021. (III. 16.) számú döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás negyedik fordulójából az alábbi, valamely érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat kizárja:

iktatószám: MA-
TVÁLLANDÓ
2021-…/2022.
a pályázó neve
a médiaszolgáltatás
megnevezése
az állandó műsor címe
103
Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft.
Zalaegerszegi Televízió
Híradó
110
Baja Hangja Kft.
Bajai Televízió
Híradó
117
Sümeg Média Centrum Kft.
Zóna Televízió
Körültekintő

2.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 192/2021. (III. 16.) számú döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás negyedik fordulójában a „közéleti magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja:

iktatószám: MA-
TVÁLLANDÓ
2021-…./2022.
a kedvezményezett
neve
a médiaszolgáltatás
megnevezése
az állandó műsor címe
az állandó
műsor típusa
a megítélt
támogatás (Ft)
104
TISZApART
MÉDIA Kft.
TISZApART
Televízió
Heti közélet
közéleti
magazin
3 118 700
113
Média Csele Bt.
Csele TV
Dunavölgye Magazin
közéleti
magazin
3 120 000
118
Centrum Televízió Kft.
TV 10
Közélet Kőbányán
közéleti
magazin
3 116 000
122
PVTV Nonprofit Kft.
Putnok Városi Televízió
Heti körkép
közéleti
magazin
3 000 000
126
TRIÓ-MÉDIA-
DUNÁNTÚL Kft.
Trió TV Dunántúl
Közéleti Magazin
közéleti
magazin
3 120 000
5 db
„közéleti magazin” kategóriában összesen:
15.474.700 Ft

3.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 192/2021. (III. 16.) számú döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás negyedik fordulójában a „hírműsor” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja:

iktatószám: MA-
TVÁLLANDÓ
2021-…./2022.
a kedvezményezett
neve
a médiaszolgáltatás
megnevezése
az állandó műsor
címe
az állandó
műsor típusa
a megítélt
támogatás (Ft)
105
Szentendrei
Médiaközpont Kft.
TV Szentendre
Szentendre Ma
hírműsor
10 000 000
107
Győr + Média Zrt.
Győr + Televízió
Híradó
hírműsor
9 600 000
108
MIKOM Nonprofit Kft.
Miskolc Televízió
Híradó
hírműsor
10 160 000
109
Fehérvár
Médiacentrum Kft.
Fehérvár Televízió
Híradó
hírműsor
10 200 000
112
Tatai Televízió Közalapítvány
Tatai Televízió
Híradó
hírműsor
10 200 000
121
MEDIA SOLUTIONS Kft.
Somogy TV
Híradó
hírműsor
10 160 000
124
DS Média Kft.
DSTV Dunaújváros
Televízió
Híradó
hírműsor
9 999 750
129
Ceglédi TV Közhasznú
Nonprofit Kft.
Ceglédi TV
Híradó
hírműsor
9 360 000
131
ÉK-TV Kft.
Pannon Televízió
Híradó
hírműsor
10 222 080
9 db
„hírműsor” kategóriában összesen:
89.901.830 Ft

4.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 192/2021. (III. 16.) számú döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás negyedik fordulójában a „kulturális magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja:

iktatószám: MA-
TVÁLLANDÓ
2021-…./2022.
a kedvezményezett
neve
a médiaszolgáltatás
megnevezése
az állandó műsor
címe
az állandó
műsor típusa
a megítélt
támogatás (Ft)
106
Veszprém TV Kft.
Veszprém TV
KILÁTÓ
kulturális
magazin
2 080 000
111
AGORA Savaria
Nonprofit Kft.
Szombathelyi Televízió
MŰHELY
kulturális
magazin
2 000 000
114
Xeropress Bt.
Körös Televízió
Szarvas
Körös Völgy
kulturális
magazin
2 074 800
115
MAKÓI Szolgáltató
Nonprofit Zrt.
Makó Városi TV
Társalgó
kulturális
magazin
1 840 000
116
Szarvasi Általános
Informatikai Kft.
Szarvasi Televízió
Kultúrpercek
kulturális
magazin
2 080 000
119
Pécsi Kommunikációs
Központ Kft.
Pécs TV
Tónusok
kulturális
magazin
1 879 953
120
Ózdi Művelődési és
Kommunikációs
Nonprofit Kft.
Ózdi Városi Televízió
Kaleidoszkóp
kulturális
magazin
1 960 000
123
Mezőtúri Közművelődési és
Sport Közhasznú
Nonprofit Kft.
Mezőtúri Városi
Televízió
ARTKultúra
kulturális
magazin
1 800 000
125
DS Média Kft.
DSTV Dunaújváros
Televízió
Proart
kulturális
magazin
1 999 950
128
KUNSÁG-MÉDIA
Nonprofit Kft.
Kiskőrös Televízió
Petőfi tér
kulturális
magazin
2 080 000
130
Tolnatáj Televízió Zrt.
Tolnatáj Televízió
Kultúrszoba
kulturális
magazin
2 080 000
11 db
„kulturális magazin” kategóriában összesen:
21.874.703 Ft

5.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 192/2021. (III. 16.) számú döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás negyedik fordulójában a „hírműsor” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatot tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban:

iktatószám: MA-
TVÁLLANDÓ
2021-…./2022.
a pályázó neve
a médiaszolgáltatás
megnevezése
az állandó
műsor címe
az állandó
műsor típusa
127
KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft.
Kiskőrös Televízió
Híradó
hírműsor

6.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 192/2021. (III. 16.) számú döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárásnegyedik fordulójában a bírálóbizottság maradék keretösszegre vonatkozó javaslatát elfogadva 10.144.151 Ft-tal növeli a TVÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás első fordulójában kiosztható keretösszeget.

7.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 192/2021. (III. 16.) számú döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárásnegyedik fordulóját lezárja.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Iroda vezetőjét, hogy

  1. 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat,
  2. 5 napon belül a pályázati eljárás negyedik fordulójának eredményéről, illetve a TVÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás rendelkezésre álló keretösszegről szóló közleményt az Alap honlapján hozza nyilvánosságra,
  3. az ÁPF 14.4. pontja szerinti pályázati díj túlfizetés esetén a túlfizetés összegének visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen,
  4. a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak átutalásáról határidőben intézkedjen.

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2022. február 22-én kelt ajánlása