A Médiatanács 270/2022. (III. 8.) számú döntése

A TOLNATÁJ Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett Tolnatáj TV állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. január 3-9. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése [az Mttv. 10. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak vélelmezett megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2022. március 8.

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a TOLNATÁJ Zrt. médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 10. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett Tolnatáj TV állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. január 3-9. közötti adáshetén, összesen hatvanegy alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát.